Szkolenie dla programistów

Szkolenie

Azure dla programistów

Szkolenie Azure

Praktyczne szkolenie Azure dla programistów, podczas którego dowiesz się wszystkiego co jest Ci niezbędne do rozpoczęcia pracy z chmurą a w szczególności z usługami PaaS. Wszystko dostaniesz w formie łatwo przyswajalnej dawki teorii wraz z przykładami wykorzystania, dobrymi praktykami, wskazówkami oraz praktycznym demo wraz kodem źródłowym napisanym w asp.net core 2.0 i Visual Studio 2017. Dodatkowo każdy uczestnik dostanie możliwość omówienia własnego przypadku podczas indywidualnej sesji.

Moduły

Wprowadzenie do Azure

Podstawowe informacje o Azure, historia, budowa globalnej sieci Azure, rodzaje usług, Azure Portal, REST API, subskrypcje, zarządzanie zasobami, IaaS, PaaS, warsztaty.

Aplikacje webowe

Hostowanie aplikacji webowej w usłudze App Service, plany taryfowe, konfiguracja, deployment, autoskalowanie, limity, SLA, własna domena, szyfrowanie połączenia, dobre praktyki, warsztaty.

Azure Functions

Hostowanie, plany taryfowe, porównanie do Web.Api, triggery, bindowania, monitoring, konfiguracja, deployment, autoskalowanie, limity, zabezpieczenia, SLA, dobre praktyki, warsztaty.

App Service Environment

Wprowadzenie, ASEv1 vs ASEv2, Vnet, NSG, integracja z Application Gateway, ARM template, plany taryfowe, konfiguracja, deployment, autoskalowanie, limity, SLA, własna domena, szyfrowanie połączenia, dobre praktyki, warsztaty.

Storage - NoSQL

Azure Storage, Cosmos DB, Redis Cache, limity, SLA, plany taryfowe, geo-replikacja, narzędzia pomocnicze, przypadki użycia, dobre praktyki, warsztaty.

Bazy danych

Migracja ze środowiska on-premises, plany taryfowe, DTU, SLA, backup, geo-replikacja, SQL Server na PaaS vs IaaS, przypadki użycia, dobre praktyki, demo, warsztaty.

Jak zbudować aplikacje wysokoskalowalne?

Dostosowanie aplikacji do pracy na wielu serwerach, usługi cachowania, kolejki, Event Hub, asynchroniczne przetwarzanie, CDN, cloud patterns, przypadki użycia, warsztaty.

Infrastructure as code

Szablony ARM, automatyczny deployment, Visual Studio Team Services, warsztaty

Omówimy usługi PaaS

 • Azure App Service
 • Azure SQL Database
 • Redis Cache
 • Application Insights
 • Azure Storage Account
 • Azure Function
 • Service Bus Queue
 • ARM template

Nauczysz się

 • Jak zarządzać zasobami na subskrypcji Azure
 • Jak budować aplikacje webowe z wykorzystaniem usług PaaS
 • Jak budować aplikacje wysokowydajne
 • Podstawowych wzorców projektowych stosowanych w chmurze
 • Jak monitorować środowisko
 • Jak konfigurować CI, CD na środowisko Azure
 • Jak zapisywać rozwiązanie za pomocą kodu – Infrastructure as code

Odpowiem na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości. A co najważniejsze: opowiem o własnych doświadczeniach przy tworzeniu wysokoskalowalnych usług. Dowiesz się jakie błędy popełniłem, czego się nauczyłem i jakie wyciągnąłem wnioski z poszczególnych projektów.

Własny scenariusz w chmurze

Planujesz stworzyć aplikację w chmurze? Chcesz wiedzieć jak optymalnie można to zrealizować w Azure? Idealnie! Każdemu uczestnikowi szkolenia Azure przysługują indywidualne warsztaty na które może umówić się w dowolnym terminie. Cel warsztatów: poznać Twój przypadek i zaproponować najlepsze rozwiązanie w środowisku Azure.

Szkolenie Azure - Informacje

Miejsce

Szkolenie zamknięte, organizowane w siedzibie Twojej firmy bądź w profesjonalnej sali szkoleniowej.

Termin

Termin ustalany jest indywidualnie, np. dni robocze, weekendy, kilka dni z rzędu lub wybrane daty.

Wymagania

Cześć zajęć prowadzona jest w formie warsztatów, więc uczestnicy proszeni są o zabranie własnych komputerów z zainstalowanym Visual Studio z modułem do tworzenia aplikacji webowych. Wymagany jest również dostęp do subskrypcji Azure.

Cena

Cena ustalana jest indywidualne na podstawie wybranych modułów, miejsca i terminu szkolenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszam do kontaktu.

Kamil Wysocki

Kamil Wysocki - szkolenie azure